אשקלון מתחם מ-7 (עיר היין)

אשקלון

היקף בנייה:

4,204,051 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

03/2017

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

אשקלון

תכנון חטיבת קרקע זו כחלק מן הרקמה האורבנית המתפתחת של העיר כולל 11,466 יח"ד עם צפיפות בנייה ממוצעת של עד 14 יח"ד לדונם, אשר תתבטא בצפיפות גבוהה עם בניינים בגובה של 14-16 קומות ובצפיפות נמוכה עם יח"ד גדולות של 5-6 חדרים משולבות בדירות גן. ייחודה של התכנית הוא בסמיכות התכנית לפארק עיר היין המתאפיין בשרידים מרשימים של מפעל לייצור יין. שם התכנית "עיר היין" נגזר מתוך הממצא הגדול של גת קדומה אשר התגלתה במקום. הפארק ממוקם על צומת דרכים ירוקה עם ערכים ארכיאולוגיים ותיירותיים אשר מהווה דופן ירוקה ופתוחה ומקום מפגש בין העיר הקיימת לשכונה המוצעת. מטרת התוכנית: יצירת והתאמת מסגרת תכנונית לבניה בעירוב שימושים הכוללת הקמת אזור מגורים, מוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ ופארק עירוני משולבים במערכת כבישים מותאמת והכולל מרכז תחבורה, תחנת רכבת ומחלף.

מס' התכנית:

תמ"ל 1006

שטח התכנית בדונם:

4,204

מס' יח"ד:

11,466

תעסוקה במ"ר:

451,219

מסחר במ"ר:

85,301

מבני ציבור במ"ר:

562,126

תחבורה במ"ר

35,327

מגורים במ"ר

1,061,960

אשקלון מתחם מ-7 (עיר היין)

אשקלון

Connecting Even Ezra, M7 and High-tech park, View from the east
Connecting Even Ezra, M7 and High-tech park, View from the east
Connecting Even Ezra, M7 and High-tech park, View from the west
M7, a view of the railway area from east to west
A view of the main square
A view from the central boulevard towards the south
Night view
Night view
View from west to east
View from north to south
Abbove view
View of a central avenue
View of a central avenue
High-tech park (Tera park)
High-tech park (Tera park)
High-tech park (Tera park)
View of a central avenue