מתחם אפקון - שלב ב'

מ.מ. עומר

היקף בנייה:

60,000 מ"ר

המזמין:

אפקון החזקות בע"מ

שנת הקמה:

טרם

סטטוס:

בתכנון

מיקום:

מ.מ. עומר

מתחם אפקון - שלב ב'

מ.מ. עומר

Night view
Above view