מתחם אפקון - שלב א'

מ.מ. עומר

היקף בנייה:

6,586 מ"ר

המזמין:

אפקון החזקות בע"מ

שנת הקמה:

2019

סטטוס:

מאוכלס

מיקום:

מ.מ. עומר

מבנה תעשיה בן 3 קומות, הכולל משרדים, דלפקי מכירה, מחסנים תלת קומתיים בשטח כולל של 6,586 מ"ר ומעבדות תיקון. הבניין מהווה חלק מקומפלקס עתיד בגודל של כ-60,000 מ"ר.

מתחם אפקון - שלב א'

מ.מ. עומר