מתחם תחבורה עיר הבה"דים

מ.א. רמת נגב

היקף בנייה:

319,922 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

לקראת הפקדה

מיקום:

מ.א. רמת נגב

הקמת מרכז תחבורה בכניסה המערבית לעיר הבה"דים מכביש 40. התוכנית המוצעת כוללת מרכז תחבורה הכולל מסוף לאוטובוסים, מסוף kiss&ride, park&ride, חניון לרכב דו גלגלי הכל בצמוד למרכז הרכבתי ושני מוקדי מסחר ומתחם תחנת דלק ואזור למלונאות. מרכז התחבורה אמור לשפר את איכות החיים ורמת השירות לחיילים, משפחותיהם ואורחיהם, הנוסעים על כביש 40 ותושבי האזור. נוסף לכך, העתקת קווי מתח עליון קיימים מעל מרכז שירותי הדרך לתחום הכביש.

מס' התכנית:

612-0617431

שטח התכנית בדונם:

319

מסחר במ"ר:

6,910

תחבורה במ"ר

31,182

מס' יח' מלונאיות

205

תיירות במ"ר

21,505

מתחם תחבורה עיר הבה"דים

מ.א. רמת נגב

מרכז תחבורה מבט ממזרח למערב
מבט על מרחוק
מבט על