הרחבה מזרחית מזכרת בתיה

מזכרת בתיה

היקף בנייה:

1,199,741 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

הופקדה להתנגדויות

מיקום:

מזכרת בתיה

התוכנית ממוקמת בחלקה המזרחי של מזכרת בתיה, בשטח הפתוח שבין היישוב הקיים במערב ומסילת הרכבת במזרח. התוכנית מציעה הקמת אזור מגורים בשטח של כ-1,199 דונם, הכוללת 3,357 יח"ד מתוכן 300 יח"ד בדיור מוגן ו-272 יחידות דיור קטנות מאוד, מסחר בשטח בנוי של כ-6,700 מ"ר שטחים עיקריים ותעסוקה בשטח של כ-79,000 מ"ר שטחים עיקריים. התוכנית תואמת את תוכנית המתאר הכוללנית של מזכרת בתיה ומקושרת אל המרקם האורבני של היישוב הקיים באמצעות מערכת תנועה היקפית המחוברת למערכת הכבישים הקיימת של היישוב. כמו כן, מוקמו גני ילדים ובית ספר בהתאם לפרוגרמה למבני ציבור. התוכנית מאפשרת העתקת קו המתח העליון החוצה את תחום התוכנית מדרום לצפון אל ממזרח למסילת הרכבת - תת"ל 79.

מס' התכנית:

453-0707349

שטח התכנית בדונם:

1,199

מס' יח"ד:

3,357

תעסוקה במ"ר:

68,800

מסחר במ"ר:

6,497

מבני ציבור במ"ר:

78,613

מגורים במ"ר

302,931

הרחבה מזרחית מזכרת בתיה

מזכרת בתיה

מבט על
מבט מצפון מערב