דימונה צפון מזרח - שלב ב'

דימונה

היקף בנייה:

1,288,032 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

01/2018

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

דימונה

השכונה ממוקמת בחלק הצפון מזרחי של העיר דימונה בהמשך לשכונה המאושרת בתכנית מס' 607-0166876. אזור עם איכויות נופיות גבוהות. השטח מאופיין בוואדיות עמוקים ומדרונות משופעים עד 30%.הבינוי מרוכז ברום הרכס וזאת על מנת להמעיט את הפגיעה בשלוחות ולא לפגוע בערכי הנוף וזאת במגבלות הפיתוח והטופוגרפיה. כל הבינוי באזור זה הינו בבניה רוויה ודירות גן עם גינות פרטיות. בתכנית משולבים מבני ציבור וחינוך בהתאם לפרוגרמה למוסדות ציבור שהוכנה ע"י היועץ הפרוגרמטי. בכללם ביה"ס מקיף ויסודי הממוקמים דרומית לשכונה במגרש המייועד לקרית חינוך כלל עירונית, תוך התייחסות לכלל האוכלוסייה הן בשכונה הדרומית המאושרת והן לשכונה המוצעת החדשה. פארק מרכזי ממוקם במרכז השכונה מעניק שטח פעילות אינטנסיבי לרווחת תושבי השכונה. המערכת התחבורתית והכבישים הינם פתוחי קצוות כך שניתן להמשיך את פיתוח המערכת התחבורתית בעתיד בהתאם לצורכי הפיתוח ובגידול באוכלוסיית העיר. הבינוי המוצע מעניק לכל יח"ד בהיקף השכונה מבט לנוף רחוק וליח"ד בפנים השכונה נוף קרוב של ש.צ.פ ושטחים ירוקים פתוחים. סה"כ כמות יח"ד בשכונה 725,2 מתוכם: 597,2 בבניה רוויה (מתוכם 650 יח"ד קטנות - 80 מ"ר שטח עיקרי לרבות ממ"ד המהוות %25 מסך כל יח"ד בבנייה רוויה), 70 יח"ד בבניה צמודת קרקע ו- 58 יח"ד קוטג'ים.

מס' התכנית:

607-0359828

שטח התכנית בדונם:

1,285

מס' יח"ד:

2,725

מסחר במ"ר:

3,134

מבני ציבור במ"ר:

206,041

תחבורה במ"ר

4,610

מגורים במ"ר

248,111

דימונה צפון מזרח - שלב ב'

דימונה

מבט על
שלב ב