מפעלי ים המלח - בריכות אידוי דרומיות ושטחי אגירת שטפות

מועצה אזורית תמר

היקף בנייה:

71,444,953,000 מ"ר

המזמין:

מפעלי ים המלח

אושר למתן תוקף:

11/2016

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

מועצה אזורית תמר

התוכנית מחולקת לשני אזורי תכנון. בחלק הצפוני בריכות אידוי בשטח של כ-67,500 דונם ובחלק הדרומי והמערבי שטחים להסדרת ניקוז ואגירת מי שיטפונות, בשטח של כ-3,900 דונם. הבריכות מחולקות ביניהן ותחומות ע"י סוללות עפר עשויות חומר ואדי. סוללות אלה משמשות גם כדרכי גישה לרכבים ובנויים עליהן מתקנים הנדסיים שונים: חדרי חשמל, בוסטרים, פתחים, כשרים, תחנות שאיבה, קווי צנרת להובלת תמיסות, תשתיות חשמל ותקשורת ועוד. תוכנית זו קובעת את גובה ורוחב הסוללות בהתאם לגובהם הנוכחי בתוספת 2 מ' אפשרות הגבהה עתידית. זאת על מנת לאפשר תפקודן ותפעולן כסוללות חלוקה וכדרכים תפעוליות. בצידן המערבי של הבריכות בנויה תעלה פתוחה (להלן תעלת ההזנה) אשר מובילה תמיסות מאזור בריכה 2 בצפון (צפונית לבריכה 2) ועד לבריכה 8 בדרום. לאורך תעלת הזנה מותקנות שתי תחנות שאיבה גדולות עם אגני יניקה וסניקה.

מס' התכנית:

10/ 02/ 100/ 80

שטח התכנית בדונם:

71,444,953

תעשייה במ"ר:

71,444,953,000

מפעלי ים המלח - בריכות אידוי דרומיות ושטחי אגירת שטפות

מועצה אזורית תמר