אזור תעשייה אורון

באר שבע

היקף בנייה:

5,000,000 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

הושלם תכנון

מיקום:

באר שבע

תוכנית מפורטת לכ-12 אלף דונם הכוללת תעשייה כימית ופטרוכימית, מסוף מטענים, הכנת רכבת, מכון טיהור שפכים, מרכז אנרגיה שמייצר אנרגיה ירוקה בגיבוי של תחנת כח חשמלית. מתחם אורון צפוי לספק תעסוקה ל20 אלף עובדים.

שטח התכנית בדונם:

12,000

אזור תעשייה אורון

באר שבע

אורון מבט על 2
אורון מבט מדרום מזרח