אתר לכריית חרסית מפעלי ים המלח

מועצה אזורית תמר

היקף בנייה:

2,024,503 מ"ר

המזמין:

מפעלי ים המלח

אושר למתן תוקף:

01/2008

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

מועצה אזורית תמר

מטרת התוכנית להסדיר עבודות הבניה והפיתוח בעתיד של המתקנים והמבנים הקיימים בפועל בשטח התוכנית, אשר ניבנו על פי חוק הזיכיון בעבר וכן להסדיר עבודות בנייה ופיתוח עתידיות בשטחים המיועדים לפיתוח בעתיד, המהווים חלק משטח הזיכיון של החברה ומיועדים להרחבת המפעלים. התוכנית מחולקת לשני אזורי תכנון. בצד המזרחי, ממזרח לכביש מס' 10, מחולק ל-30 מתחמים עם זכויות בנייה. בצד המערבי, ממערב לכביש מס' 10, באיזור זה חולק השטח ל-17 מתחמים בלבד, שמהם 4 מתקנים הנדסיים. שאיבת תמיסות מים המלח עשוייה להשתנות בהתאם להשתנות גורמים שונים, לרבות תנאיי אקלים וכדומה. בתכנון המפעלים החדשים ייושם העיקרון להשבה מירבית של המים לים המלח. בכל מקרה ההשבעה לא תפחת מ-35% מכמות המים הנשאבת מים המלח. התוכנית קובעת הנחיות סביבתיות למניעת מפגעים סביבתיים ולשמירת איכות הסביבה.

מס' התכנית:

10/ 02/ 100/ 51

שטח התכנית בדונם:

11,345

תעשייה במ"ר:

1,682,136

תחבורה במ"ר

15,521

אתר לכריית חרסית מפעלי ים המלח

מועצה אזורית תמר