בניין מועצה מקומית חורה

מ.מ. חורה

היקף בנייה:

2,236 מ"ר

המזמין:

תחרות מתכננים

שנת הקמה:

תחרות מתכננים

סטטוס:

תחרות מתכננים

מיקום:

מ.מ. חורה

פותח במסגרת תחרות למכרז.

המבנה ממוקם במרכז היישוב באזור מוגבה ונצפה למרחוק, בקצותיו מגדלים המעידים על אופיו כמייצג השלטון. מתוכנן בתפיסה מודרנית תוך שימוש בעקרונות התכנון הנובעים מהאקלים המדברי מחד והתרבות הבדואית מאידך.
המבנה בגיאומטריה משולשת התואמת את צורת המגרשים מקיף חצר פנימית מקורה ומוצלת (פטיו) אשר מספקת מקום התכנסות מחד והגנה מהאקלים מאידך. כל אחת מחזיתות המבנה תוכננה כך שהמסתור שלה מספק מענה אקלימי. המגדל הצפון מערבי קולט את הרוחות הצפון מערביות ומחדיר את הרוח מעל בריכת המים אשר מצננת אותו ומחדירה אוויר קר לחלל הפנימי.

בניין מועצה מקומית חורה

מ.מ. חורה

מבט אל הכניסה הראשית
מבט לחצר הפנימית
תוספת קומה שלישית
מבט על
מבט אל החזית הצפון מזרחית