קריית גת - הרחבה צפונית

קריית גת

היקף בנייה:

1,698,218

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

03/2023

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

קריית גת

התכנית ממוקמת בשטח צפונית לכרמי גת בשטח חקלאי שגבולותיו הם במזרח - מסילת הברזל ת"א-ב"ש, בצפון - כביש 353 , במערב - כביש 40 ובדרום שכונת כרמי גת. התכנית משלימה את הריקמה האורבנית של קרית גת ותואמת לתכנית המתאר הכוללנית החדשה של העיר המייעדת את השטח למגורים והנמצאת בשלבי הפקדה בימים אלו. התכנית נמצאת מחוץ לגבולות השיפוט של העיר וכן מחוץ לשטח המרקם העירוני של קרית גת ע"פ תמ"א 35. התכנית הינה חלק בשינוי תמ"מ במסגרתו יוגדל תחום השיפוט של העיר קרית גת צפונה עד כביש 353 . בנוסף ישנו חיבור נוסף בחלק המערבי של התכנית בצמוד לכביש 40 לאורך רצועת התשתיות של קו הגז של קשר להולכי רגל. מטרת התוכנית: התוכנית מציעה בינוי מרקמי ובנייה רוויה לגובה שבין 7 - 18 קומות. בצפיפות ברוטו (בשטח הכולל את פרוזדור התשתיות ומסית הברזל) של 2.8 יח"ד/דונם וצפיפות נטו של 19 יח"ד/דונם. סה"כ שטחי הבניה המוצעים הינם: מגורים 498,500 מ"ר שטח עיקרי כולל דיור מוגן, תעסוקה כ- 100,000 מ"ר, מסחר כ- 20,000 מ"ר. כמו כן הוקצו כ-158 דונם למבני ציבור וכ- 205 דונם לשטחי ציבור פתוחים. כל החניות תוכננו בתת הקרקע. ושטח התכסית הוגדל לעד 50% משטח המגרש.

מס' התכנית:

תמ"ל 1115

שטח התכנית בדונם:

1,698

מס' יח"ד:

6,100

תעסוקה במ"ר:

103,240

מסחר במ"ר:

17,608

מבני ציבור במ"ר:

174,259

מגורים במ"ר

17,608

קריית גת - הרחבה צפונית

קריית גת

Transportaion Center
Transportaion Center
Transportaion Center
Transportaion Center
Transportaion Center