מתחם תחבורה קריית גת - הרחבה צפונית

קריית גת

היקף בנייה:

19,871

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

שנת הקמה:

סטטוס:

הופקד

מיקום:

קריית גת

מס' התכנית:

תמ"ל 1115

שטח התכנית בדונם:

1,698

מתחם תחבורה קריית גת - הרחבה צפונית

קריית גת

מתחם תחבורה מבט על