שכונה דרומית ירוחם

ירוחם

היקף בנייה:

732,964 מ"ר

המזמין:

מ.מ. ירוחם

אושר למתן תוקף:

04/2013

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

מ.מ. ירוחם

השכונה נמצאת בחלקה הדרומי של ירוחם ובצמוד לנחל שועלים בדרום. כוונת תוכנית המתאר של ירוחם הינה להגדיל את אוכלוסיית היישוב מכ-8,000 נפש ל-20,000 נפש וזאת על ידי יצירת יישוב מדברי קומפקטי המתאפיין בתנועה רגלית ובאמצעות שבילי רכיבת האופניים. מעבר עיר הבה"דים לדרום יוצרת הזדמנות למשוך אוכלוסיה ברמה סוציו-אקונומית גבוהה ליישוב תוך מתן מענה לשכונה בעלת איכות חיים גבוהה המאופיינת על ידי בנייה איכותית במגרשים של בנה ביתך בגדלים שבין 500-700 מ"ר למגרש ובבנייה מדורגת של עד 4 קומות לכיוון הש.צ.פ המרכזי החוצה את השכונה. 20% מכמות יח"ד בבנייה הרוויה במבנים של עד 4 קומות מוקצות ל"דירות קטנות" - דירות בשטח של עד 100 מ"ר סה"כ 200 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד בשכונה. ייחודה של השכונה החדשה הוא במיקומה הצמוד לנחל שועלים מדרום ובכך שאחד מערוצי הנחל יוצר פארק מרכזי העובר לאורך צירה המרכזי של השכונה ובכך יוצר חיבור ירוק של צירי הולכי רגל ואופניים וזאת תוך מתן דגש לנושא ההצללה ולצמחיה מצילה. השכונה מכילה 910 יח"ד למגורים מתוכם: 322 יח"ד צמודי קרקע, 198 יח"ד בבנייה רוויה צמודת קרקע (דירות גן בקומת קרקע), ו-390 יח"ד בבנייה רוויה. בנוסף יבנו 108 יחידות "מגורים מיוחד" כך שסה"כ יח"ד בשכונה יגיע ל-1,018 יח"ד.

מס' התכנית:

26/ 03/ 127

שטח התכנית בדונם:

732

מס' יח"ד:

1,018

מבני ציבור במ"ר:

5,700

מגורים במ"ר

163,280

שכונה דרומית ירוחם

ירוחם

On the right - a southern neighborhood and on the left - Complex 113