בית קברות "מנוחה נכונה"

באר שבע

היקף בנייה:

המזמין:

שנת הקמה:

סטטוס:

מאוכלס

מיקום:

באר שבע

בית קברות "מנוחה נכונה"

באר שבע