בית שמש מע"ר צפוני חלק מזרחי

בית שמש

היקף בנייה:

1,020,364 מ"ר

המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

עמידה בתנאי סף בפברואר 2024

מיקום:

בית שמש

תכנון מרכז עירוני ראשי בצפון העיר בית שמש הכולל שטחי תעסוקה מסחר ומגורים 2,355 יח"ד, מרכז תחבורה הכולל מסוף אוטובוסים עירוני ובין עירוני ותחנת רכבת כבדה.

 

מס' התכנית:

102-1135268

שטח התכנית בדונם:

1,262

מס' יח"ד:

2,355

תעסוקה במ"ר:

134,000

מסחר במ"ר:

50,300

מבני ציבור במ"ר:

77,481

תחבורה במ"ר

38,913

מגורים במ"ר

216,096

בית שמש מע"ר צפוני חלק מזרחי

בית שמש

מבט מדרום
מבט מהגשר ממזרח
מבט ממערב
מבט מצפון
מבט מצפון
מבט מרציפי הרכבת למערב
מבט נמוך מהנחל מצפון
מבט על