מגשימים מערב - מצפה רמון

מצפה רמון

היקף בנייה:

1,156,855 מ"ר

המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

אושר למתן תוקף:

12/2023

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

מצפה רמון

הפרויקט ממוקם בחלק הצפון מערבי של מצפה רמון. ייחודה של התוכנית ביצירת מרקם אורבני בשטח בעל ערכיות נופית ואקולוגית גבוהה. התוכנית גובלת בחלקה המערבי בשפת המדבר ובשביל ישראל העובר לאורכה. כמו כן חוצה את השכונה המוצעת ערוץ נחל המהווה ציר ניקוז מרכזי של חלקה הצפוני של מצפה רמון. השכונה מאופיינת בבניה מגוונת של בנה ביתך, בניה מרקמית של עד 4 קומות ובבניה שכונה ייחודית לאומנים המכילה שימושים מעורבים של מגורים ומבני סטודיו וחנויות במבנן משולב השואב השראתו מהבניה הנבטית הקדומה של בניה מסביב לחלל פתוח משותף וצירי הליכה בסמטאות צרות ומוצלות. התכנית בשטח של כ- 1156 דונם. תמהיל הדירות כמפורט להלן: 20% יח"ד קטנות כהגדרתן בחוק. בנוסף תוכננה שכונה המשלבת מגורים ויח' תעסוקה צמודות לטובת סטודיו אמנים, יצירה ומכירה של חפצי אמנות. בהיקף השכונה טיילת נופית המאפשרת נגישות לשטחים הפתוחים ודרך טיפול בתשתיות. בשכונה שטחי ציבור שכונתיים וכלל עירוניים כדוגמת: מקיף, מתנ"ס ועתודה כלל עירונית בהתאם לפרוגרמה למבני ציבור. התכנית תואמת את תכנית המתאר הכוללנית של מצפה רמון.

מס' התכנית:

613-0620179

שטח התכנית בדונם:

1,156

מס' יח"ד:

1,564

תעסוקה במ"ר:

26,055

מסחר במ"ר:

4,375

מבני ציבור במ"ר:

27,956

תחבורה במ"ר

4,641

מגורים במ"ר

4,375

מגשימים מערב - מצפה רמון

מצפה רמון

Above view
South to north
North to south
Ha'Amanim neighborhood from south
Ha'Amanim neighborhood
Ha'Amanim neighborhood
Ha'Amanim neighborhood