שכונה צפון מזרחית דימונה (שלב א')

דימונה

היקף בנייה:

991,408 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

05/2015

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

דימונה

השכונה ממוקמת בחלק הצפון מזרחי של העיר דימונה כשלוחה הנמצאת צפונית לנחל דימונה. אזור עם איכויות נופיות גבוהות. השטח מאופיין בוואדיות עמוקים ומדרונות משופעים עד 30%. בשלוחה המזרחית לכביש מס' 21 הבינוי מרוכז ברום הרכס וזאת על מנת להמעיט את הפגיעה בשלוחות ולא לפגוע בערכי הנוף וזאת במגבלות הפיתוח והטופוגרפיה. כל הבינוי באזור זה הינו בבניה רוויה ודירות גן עם גינות פרטיות. מצדו המערבי של כביש 21 התנאים הטופוגרפיים מתונים יותר ועל כן יש בו גם בניה צמודת קרקע במגרשים בשטח של כ-500 מ"ר. סה"כ כמות יח"ד בשכונה 1,241 מתוכם 1,157 בבנייה רוויה (מתוכם 383 יח"ד עם גינות צמודות) 84 יח"ד בניה צמודת קרקע ו-310 יח"ד קטנות מסך יח"ד הכולל.

מס' יח"ד:

1,241

מסחר במ"ר:

2,536

מבני ציבור במ"ר:

23,764

מגורים במ"ר

220,270

שכונה צפון מזרחית דימונה (שלב א')

דימונה

מבט על
שלב א