צריפין מתחם מס' 4

ראשון לציון

היקף בנייה:

789,498 מ"ר

המזמין:

משרד הבטחון

אושר למתן תוקף:

09/2017

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

ראשון לציון

השכונה נמצאת בחלקה הצפון מזרחי של העיר ראשון לציון בשטח בו שוכן המחנה "צריפין" המתפנה בעקבות החלטת הממשלה על פינוי והעתקת מחנות צה"ל לדרום הארץ. בהתאם לתוכנית המתאר החדשה 2030 השטח המפונה מיועד למגורים. מטרת התוכנית הינה הקמת שכונה עירונית המאופיינת בבנייה רווייה בצפיפות גבוהה משולבת באיזורים ירוקים פתוחים נרחבים המכילים בתוכם מבנים בעלי ערך היסטורי המיועדים לשימור, ואזורים נרחבים הכוללים עצים לשימור משולבים במרקם הבנוי והיוצרים שצ"פים מקומיים. הבינוי הינו מרקמי ברובו ומאפשר חללים פנימיים ירוקים ומעברים להולכי רגל היוצרים סביבה שקטה המנותקת מהרחובות הסמוכים.

מס' התכנית:

413-0180570

שטח התכנית בדונם:

789

מס' יח"ד:

5,002

תעסוקה במ"ר:

53,334

מסחר במ"ר:

14,300

מבני ציבור במ"ר:

99,840

מגורים במ"ר

427,840

מס' יח' מלונאיות

150

תיירות במ"ר

15,000

צריפין מתחם מס' 4

ראשון לציון

A view of South Park
A view of the central avenue from the east
View from the southeast
View from the northwest
Bird's eye view from east to west
From north to south to the central square
South Park, night lighting
Central square, night lighting
A close-up of the central square