גשר BR4 ירוחם

ירוחם

היקף בנייה:

1,000 מ"ר

המזמין:

מ.מ. ירוחם

שנת הקמה:

סטטוס:

בבנייה

מיקום:

מ.מ. ירוחם

גשר כלי רכב העובר מעל נחל שועלים ומחבר את שכונת האופק בחלקה המערבי אל העיר הקיימת.

גשר BR4 ירוחם

ירוחם