בית כנסת "נתיב השלום"

היקף בנייה:

300 מ"ר

המזמין:

עמותת נתיב השלום

שנת הקמה:

סטטוס:

הושלם תכנון

מיקום:

הידיים המורמות גבוה בתחינה מדמות את תנועת הקדושה.
ביום הכיפורים נפתח ארון הקודש והאותיות שבו ממלאות את העולם באנרגיה של כור גרעיני.

בית כנסת "נתיב השלום"