מתחם "הפטיש", פארק טרה אשקלון

אשקלון

היקף בנייה:

31315 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

08/2024

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

אשקלון

מס' התכנית:

604-0791269

שטח התכנית בדונם:

31

תעשייה במ"ר:

31,315

מתחם "הפטיש", פארק טרה אשקלון

אשקלון