מתחם תחבורה בית שמש מע"ר צפוני

בית שמש

היקף בנייה:

38,913

המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

שנת הקמה:

סטטוס:

בתכנון

מיקום:

בית שמש

מתחם התחבורה כולל מסוף אוטובוסים עירוני ובין עירוני ותחנת רכבת כבדה כחלק מתוכנית בית שמש מע"ר צפוני חלק מזרחי.

מס' התכנית:

102-1135268

שטח התכנית בדונם:

1,262

מתחם תחבורה בית שמש מע"ר צפוני

בית שמש

מתחם תחבורה
חתך 2
חתך 3
מבט מרציפי הרכבת למערב