ערד פלח 5 ב

היקף בנייה:

המזמין:

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

מיקום:

ערד פלח 5 ב

ערד פלח 4
ערד פלח 4 מבט מהצד
ערד פלח 4 מבט כולל
ערד פלח 4 מבט כולל 2