שכונה נווה זאב - פלח 3

באר שבע

היקף בנייה:

169,445 מ"ר

המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

אושר למתן תוקף:

10/1997

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

באר שבע

תוכנית זו מהווה שינוי לתוכנית "פלח 3" של רובע נווה זאב הנמצא בחלק הדרום מערבי של באר שבע. פלח 3 משתרע מצדה הצפון מערב של השדרה המרכזית. התכנון המחודש מפחית את צפיפות המגורים יחידות לדונם ל-5.4 יח"ד לדונם ברוטו ויוצר יחידות מגורים הקשורות אל חלל המאופיין בישות גאומטרית ברורה. סה"כ באתר 1,407 יח"ד. החניות בשכונה רובן ככולן עיליות למעט מספר מצומצם של חניות תת קרקעיות בעיקר לאורך דרך מס' 2 וכביש גו' אלון. מערך המגורים נשען על גוף מסחרי מרכזי הממוקם בשדרה המרכזית ומאפשר מעבר להולכי רגל הן מתוך השכונה והן מחוצה לה. מערכת הכבישים החדשה מתבססת על המערכת הקיימת תוך כדי סטייה ושינויים קלים ממנה. בתי הספר השכונתיים ומוסדות הציבור מוקמו רובם לאורך כביש ג'ו אלון ומהווים חיץ בין השכונה לכביש.

מס' התכנית:

5/ 03/ 192/ 5

שטח התכנית בדונם:

286

מס' יח"ד:

1,418

מבני ציבור במ"ר:

18,480

שכונה נווה זאב - פלח 3

באר שבע