קריית עקרון צפון מזרח

קריית עקרון

היקף בנייה:

667,224 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

08/2021

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

רחובות

התוכנית ממוקמת בחלקה המזרחי של קריית עקרון, בשטחים הפתוחים שבין כפר ביל"ו בצפון וגני יוחנן בדרום. התוכנית מציעה הקמת אזור מגורים בשטח של כ 667- דונם, הכוללת 4,400 יח"ד הכוללים 500 יח"ד בדיור מוגן, מסחר בשטח בנוי של כ9,398- מ"ר שטחים עיקריים ותעסוקה בשטח של 34,447 מ"ר שטחים עיקריים. עקרונות התכנון כוללים חיבור אינטגרלי של השכונה לרשת הדרכים בשכונות הקיימות, התוכנית יוצרת רשת דרכים היררכית התומכת במבנה האורבני ומחזקת את הרחובות הראשיים תוך שילוב נתיבי תחבורה ציבורית. השכונה מתוכננת בשילוב מגוון של צפיפויות מגורים, בניה מרקמית בלב השכונה ובניה רוויה. מטרת התוכנית: התוכנית בשטח של כ-667 דונם. בתמהיל דירות כמפורט להלן: 20% יח"ד קטנות כהגדרתן בחוק.ו-500 יח"ד בדיור מוגן. השכונה משלבת מגורים עם שטחי תעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור ושצ"פים. בהיקף השכונה שטחים חקלאיים פתוחים מערכת הכבישים משאירה קצוות פתוחים המאפשרים רחבה עתידית במידה ותידרש.

מס' התכנית:

תמ"ל 1074

שטח התכנית בדונם:

667

מס' יח"ד:

4,400

תעסוקה במ"ר:

34,447

מסחר במ"ר:

9,298

מבני ציבור במ"ר:

107,581

תחבורה במ"ר

6,278

מגורים במ"ר

190,392

קריית עקרון צפון מזרח

קריית עקרון

Southwest view
View from the south
View from the northeast
View from the northwest