מתחם תחבורה רג"מ החדשה

רמלה-גזר-מודיעין

היקף בנייה:

43,000 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

שנת הקמה:

סטטוס:

התוכנית הופקדה

מיקום:

רמלה-גזר-מודיעין

אזור תעסוקה מטרופוליטני "רמלה, גזר, מודיעין" (רג"מ) בתחום השיפוט של: רמלה, מ.א. גזר ומ.א. חבל מודיעין, בתוכו מתחם תחבורה בין עירוני, תחנת רכבת חדשה על בסיס מסילת ענבה המתוכננת במסגרת תת"ל 45 א'.

מס' התכנית:

415-0332312

שטח התכנית בדונם:

1,497

מתחם תחבורה רג"מ החדשה

רמלה-גזר-מודיעין

מבט קדמי
מבט אחורי
מבט קדמי
מתחם התחבורה
מבט ממזרח למערב
רג"מ החדשה, מבט על