מתחם תחבורה באר שבע מרכז

באר שבע

היקף בנייה:

המזמין:

עיריית באר שבע

שנת הקמה:

סטטוס:

תכנון ראשוני

מיקום:

באר שבע

שדרוג ושיפור רמת השרות של מתחם התחבורה המטרופוליני באר שבע
על בסיס הקמת גשר המחבר בין תחנת הרכבת לבין התחנה המרכזית ולמסוף האוטובוסים המוכל בינהם בדרגנועים ומעליות.

שטח התכנית בדונם:

7,302

מתחם תחבורה באר שבע מרכז

באר שבע

מבט מדרום מזרח