נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות

נתיבות

היקף בנייה:

176,760 מ"ר

המזמין:

מנהל מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

08/2008

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

נתיבות

התוכנית מהווה חלק ראשון של תוכנית פיתוח כוללת להרחבת העיר במשבצת הקרקע הממוקמת ממזרח לנחל בוהו וממערב לכביש הטבעת העירוני. בחלקה הדרום מערבי מתוחמת התוכנית במסדרון הרכבת, באזור הדרום מזרחי בכביש הכניסה לתחנת הרכבת ובחלקה הצפוני בשכונת החורש. התוכנית תואמת את הנחיות תוכנית המתאר החדשה וכוללת בנוסף לשכונות המגורים גם מרכז חינוכי. אזור גבעי אשר משתפל במתינות מכיוון מזרח למערב לעבר נחל בוהו. באזור הצפוני אתר מחורץ בלשוניות החודרות לתוכו ואשר מחייבות טיפול הידרולוגי מתאים לכל אורכן.

מס' התכנית:

22/ 02/ 127

שטח התכנית בדונם:

1,050

מס' יח"ד:

1,709

מסחר במ"ר:

6,000

מבני ציבור במ"ר:

28,160

מגורים במ"ר

142,600

נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות

נתיבות