בי"ס יסודי ואשכול גנים "אלזהרא"

לוד

היקף בנייה:

2,775 מ"ר

המזמין:

עיריית לוד

שנת הקמה:

2014

סטטוס:

מאוכלס

מיקום:

לוד

מבנה בי"ס דו קומתי בן 18 כיתות לימוד, חדרי עזר, חדרי מדעים וטכנולוגיה, מנהלה וספרייה וגן ילדים תלת כיתתי.

ווַרְדָה (בערבית: פרח) -
מוטיב הווַרְדָה הוא מהעתיקים שבמוטיבים ששימשו לקישוט אריגים ורקמה.
אפשר לראותו בין דגמי רקמות עממיות, נפוץ בארצות הים התיכון,
ברקמות מהטיפוס הישן, בייחוד בצורת דגמי סרט.

בי"ס יסודי ואשכול גנים "אלזהרא"

לוד