משרדי מע"צ

באר שבע

היקף בנייה:

2,300 מ"ר

המזמין:

מע״צ

שנת הקמה:

1998

סטטוס:

מאוכלס

מיקום:

באר שבע

משרדי מע"צ

באר שבע