בי"ס לחינוך מיוחד "מולדה"

מולדה

היקף בנייה:

1,500 מ"ר

המזמין:

מ.מ. נווה מדבר

שנת הקמה:

2014

סטטוס:

מאוכלס

מיקום:

מ.מ. נווה מדבר

מבנה בי"ס חד קומתי בן 10 כיתות לימוד, חדרי עזר, חדרי טיפולים, חדרי מדעים וטכנולוגיה, חדר אוכל, מטבח מרכזי, מטבח לימודי ומנהלה.

בי"ס לחינוך מיוחד "מולדה"

מולדה