אשקלון אבן עזרא מ-7 דרום

אשקלון

היקף בנייה:

649,686 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

10/2017

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

אשקלון

התכנית מציעה מרקם אורבני המשתלב בגריד המגורים הקיים ומתחבר בהיבט התחבורתי אל מערכת הכבישים הקיימת המקיפה את שטח התכנית. שטח התכנית כ-750 דונם עם צפיפות בנייה ממוצעת של 15 יח"ד לדונם ו-3,726 יח"ד בבנייה רוויה של בניינים בגובה של כ-14-7 קומות. התכנית מאופיינת בשני שצ"פים מרכזיים הנמצאים בלב השכונה החדשה המשלבים לצידם שני משבצות קרקע בייעוד כבתי קברות קיימים, סביב שצ"פים אלו מוקמו ביניינים רבי קומות הצופים אל שטחים ירוקים נרחבים וכן מתחמים בעלי חזית מסחרית וכיכר ראשית בלב השכונה. כמו כן מוקמו מבני ציבור בהתאם לפרוגרמה למבני ציבור הכוללים ביה"ס מקיף אחד, שני בתי ספר יסודיים וכן גני ילדים, מעונות ומתנ"ס הפזורים בשכונה בהתאם למרחקי ההליכה המותרים. מטרת התוכנית: יצירת והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים, למוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ ובית עלמין משולבים במערכת כבישים מותאמת.

מס' התכנית:

תמ"ל 1048

שטח התכנית בדונם:

749

מס' יח"ד:

3,726

תעסוקה במ"ר:

32,770

מסחר במ"ר:

11,364

מבני ציבור במ"ר:

111,422

מגורים במ"ר

391,470

אשקלון אבן עזרא מ-7 דרום

אשקלון

A view of the central avenue from west to east
South view from east to west
View from south to north
View from southwest to east
A view from west to east
Connecting Even Ezra to M7 from east to west
A view of the main avenue from east to west
A view of the central avenue from west to east (2)