שכונה מזרחית דימונה (השחר)

דימונה

היקף בנייה:

655,710 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

12/2008

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

דימונה

התוכנית בשטח של כ-1,200 דונם מהווה חלק מתוכנית הפיתוח הכוללת להרחבת העיר דימונה במשבצת הקרקע המתחמת ע"י כביש טבעת עירוני במזרח, טיילת עירונית במערב, אזור הררי מחורץ הפונה לפרק ממשית בדרום ושכונת מגורים המופקדת מן השכונה ע"י ואדי בצפון. התוכנית תואמת הנחיות תוכנית מתאר דימונה החדשה וכוללת בתוכה גם מרכז מסחרי וחינוכי. באתר קיים קו מתח עליון המחייב העתקה ואתר פסולת המחייב פינוי. עקב גודלו של האתר מוכלים בו תוואי קרקע שונים. האתר משתפע לכיוון מזרח בשיפועים משתנים חריפים ומתונים, לכיוון דרום מסתיים במדרון תלול ובחלקו הצפוני גבעי ומחורץ ע"י ואדי. מאזור "התפר" עם העיר לאורך כביש הטבעת מאופיין בטופוגרפיה משתנה כאשר בחלקו הצפוני הגבוה חותר הכביש בהר ואילו בחלקו הדרומי קיים מדרון בשיפוע תלול של מעל 12%.

מס' התכנית:

25/ 03/ 146

שטח התכנית בדונם:

1,207

מס' יח"ד:

3,216

מסחר במ"ר:

10,660

מגורים במ"ר

383,219

שכונה מזרחית דימונה (השחר)

דימונה