שכונת החורש - נתיבות

נתיבות

היקף בנייה:

81,879 מ"ר

המזמין:

מנהל מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

03/2003

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

תוכנית זו מהווה את הגבול הצפון מערבי של העיר נתיבות. בצד המזרחי מותחמת השכונה ע"י כביש הטבעת של הישוב, מצפון כביש מתוכנן (ברוחב 29 מ') שמטרתו לאפשר פיתוח עתידי של העיר לכיוון צפון מערב, מדרום נחל בוהו ובצדה המערבי גובלת התוכנית בקו גבול תמ"א 22. בתוכנית המתאר החדשה בהמצאת בשלבי תכנון מופיע אזור זה כאזור בנייה למגורים. האתר ממוקם באזור משורי אשר משתפל במתינות (בשיפוע של כ-4%) לעבר נחל בוהו. האתר מחורץ בלשוניות החודרות לתוכו, לשוניות אלו וכן גדות הנחל קיבלו טיפול הידרולוגי.

מס' התכנית:

22/ 02/ 101/ 15

שטח התכנית בדונם:

239

מס' יח"ד:

636

מסחר במ"ר:

1,000

מבני ציבור במ"ר:

4,090

מגורים במ"ר

76,789

שכונת החורש - נתיבות

נתיבות