שכונת נווה נוי - נתיבות

נתיבות

היקף בנייה:

29,670 מ"ר

המזמין:

מנהל מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

06/2001

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

נתיבות

תוכנית זו משלימה את המשבצת הריקה בשטח של 69 דונם שנותרה בין כביש הטבעת (כביש מס' 18) אשר תוחם אותה מכיוון דרום מערב, שכונת נווה נוי הנמצאת בצפון מזרח ושכונת נטעים מצפון מערב. מערך בינוי השכונה תוכננן כך שבאזור הצפון מזרחי יבנו בניינים צמודי קרקע אשר מהווים את המשכה הטבעי של הרקמה האורבנית של שכונת נווה נוי הקיימת ובקצה הדרום מערבי שורה של בניינים בבנייה רוויה בני 4 קומות המהווים "אלמנט קצה" ומספקים חזית עירונית לכביש הטבעת. מערך התנועה מבוסס על רחוב ראשי שאליו מתחברים חמישה רחובות משולבים המסתיימים בדרך ללא מוצא. לצידי הרחובות המשולבים נמצאות יח"ד צמודות קרקע ובקצה הרחוב מתוכנן מבנה מגורים בבנייה רוויה. לאורך כביש הכניסה בצידו הצפון מזרחי נמצאים מרכז מסחרי, גן ילדים/מעון יום, בית כנסת והמרכז המסחרי. השכונה מהווה גם אלמנט קצה וחולייה מקשרת בין "המערכת הירוקה" המתוכננת מדרום מערב לכביש הטבעת לבין הפרק הקיים המשתרע מצפון מערב לכביש זה. הקשר יתבצע דרך הכביש הראשי של השכונה והש.צ.פ. (מגרש 408) אשר חוצה את כביש 18 במעבר תת קרקעי.

מס' התכנית:

22/ 03/ 122

שטח התכנית בדונם:

69

מס' יח"ד:

246

מסחר במ"ר:

300

מבני ציבור במ"ר:

500

מגורים במ"ר

28,770

שכונת נווה נוי - נתיבות

נתיבות