אזור התעשייה עמק שרה שלב ד' ו- ו'

באר שבע

היקף בנייה:

494,129 + 662,235 מ"ר

המזמין:

עיריית באר שבע

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

באר שבע

שלב ד' – יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור התעשיה עמק שרה שלב ד' על ידי שינויים ביעוד קרקע, קביעת הנחיות ומגבלות בנייה

שלב ו' – יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור התעשיה על ידי שינוי יעוד קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים וקביעת מגבלות וזכויות

אזור התעשייה עמק שרה שלב ד' ו- ו'

באר שבע