בית שמש מע"ר צפוני חלק מערבי

בית שמש

היקף בנייה:

1,160,776 מ"ר

המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

אושר למתן תוקף:

סטטוס:

עמידה בתנאי סף במרץ 2024

מיקום:

בית שמש

תכנון מרכז עירוני ראשי בצפון העיר בית שמש הכולל שטחי תעסוקה מסחר ומגורים 2,896 יח"ד, התוכנית כוללת פינוי בינוי בחלק ניכר של שטח התוכנית הכוללת שטחים בבעלות פרטית.

מס' התכנית:

102-1135417

שטח התכנית בדונם:

679

מס' יח"ד:

2,896

תעסוקה במ"ר:

233,352

מסחר במ"ר:

67,880

מבני ציבור במ"ר:

63,036

תחבורה במ"ר

14,500

מגורים במ"ר

289,600

בית שמש מע"ר צפוני חלק מערבי

בית שמש

מבט מצפון מזרח
מבט מצפון מערב
מבט על
השצפ המרכזי
מבט ממערב
רחוב יגאל אלון