כסייפה

היקף בנייה: 69,030 מ"ר

הקמת שכונת מגורים על ידי שינויים ביעודי קרקעי איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה