מתחם סוקולוב באר שבע

היקף בנייה: 45,340 מ"ר, זמן הקמה: 2016, סטטוס: מותקן

הקמת אזור משולב מגורים ומסחר ע"י אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה