מתקן משמורת פליטי דארפור בקציעות

היקף בנייה: 5,000 מ"ר, המזמין: משרד הביטחון, זמן הקמה: 2007, סטטוס: מאוכלס